بانک 118
اطلاعات و لیست مصالح فروشان استان یزد
قیمت محصول : 390,000 ریال
مشاوره و پشتیبانی
09101972007 | 09101972008
بروزرسانی خودکار

بروز رسانی خودکار از داخل پنل کاربری

تضمین پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته محصولات از طریق تماس تلفنی

گارانتی کیفیت

تهیه و تدوین اختصاصی کلیه محصولات موجود در سایت

بروزترین لیست و اطلاعات مصالح فروشان استان یزد

با تهیه این پکیج ، تبلیغات هدفمند خود را برای لیست مصالح فروشان استان یزد شروع کنید . تیم جمع آوری اطلاعات سایت بانک 118 تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا بتوانیم اطلاعات دقیقی را جمع آوری کرده و در دسترس شما قرار دهیم . با تهیه این پکیج از روش های تبلیغاتی بازاریابی پیامکی ، تلفنی و یا حضوری می توانید استفاده کنید .

لیست مصالح فروشان استان یزد از جدیدترین سایت های وابسته ، مجلات و شرکت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند تهیه و تدوین شده است .

اگر به لیست مصالح فروشان کل کشور نیاز دارید به صفحه مشاغل مصالح فروشان کشور مراجعه کنید و جهت مشاهده کامل دسته بندی ها روی دسته بندی های مصالح فروشان کشورکلیک کنید

دریافت نمونه و مشاوره

جهت دریافت نمونه و مشاوره به شماره ۰۹۱۰۱۹۷۲۰۰۸ در واتساپ پیام دهید و یا روی دکمه زیر کلیک کنید

نمونه ای از مشاغل مصالح فروشان استان یزد در زیر برای شما قرار داده شده است
شماره همراه و اطلاعات کامل در فایل اصلی موجود می باشد
موزاییک اتوماتیک میبدخیراندیشیزد.میدان شهدای محراب.ابتدای بلوار دانشجویزد
پخش كاشي و سراميك يزدیزد
مصالح فروشي احمد مجتهد زادهاحمد مجتهد زاده فيروزآباداشكذر 2كيلومتري جاده سنتو حاجي آبادصدوق ( اشکذر )
اطلاعات و لیست مصالح فروشان استان یزدحسن هاتفي مجومرداشكذر جنت آباد ابتداي 45متري صاحب الزمانصدوق ( اشکذر )
مصالح ساختمانی توکلجابر حاتمی مجومرداشکذر-رضوانشهر-بلوار صاحب الزمان(عج)-روبروی دبیرستانصدوق ( اشکذر )
مصالح ساختماني موسويسيد جعفر موسوي ندوشناشكذر-بخش خضرآباد-شهر ندوشن-محله پايين-كوي پستصدوق ( اشکذر )
مصالح فروشي جعفريعلي جعفري كافي آباديزد صدوق خضرآباد روستاي كذابصدوق ( اشکذر )
مصالح ساختماني جعفريعباس جعفري ندوشناشكذر-بخش خضرآباد-شهر ندوشن-خ ش مطهري-دهنوصدوق ( اشکذر )
مصالح ساختماني مهديمحمدحسن ميرحسينيكيلومتر2بعدازدروازه قرآن مقابل ورودي شاهديهیزد
مصالح ساختماني مقاومقاسم دژبردب ازادگان ك بعدازهتل كاروان جنب برش فلزفلاحیزد
طامهريحسين طامهريب نواب صفوي چهارراه كشتارگاهیزد
عاشق مدينهسيدحسين عاشق مدينهجاده يزد و كرمان م بافق جنب اورژانسیزد
صادقيان زادهمحسن صادقيان زادهبلوار صابر يزدي خ كشتارگاهیزد
مصالح ساختماني محمدي فرحميد محمدي فربلواررسالت-روبروي شركت نفت-جنب مسجد امام جواد(ع)یزد
مصالح ساختماني نيل چيجوادنيل چيب جمهوري اسلامي روبرو ك قبایزد
مصالح فروشي نگينحسن منتظري هدشب جوكارجنب موزائيك سازي نگينیزد
محمدي هامانهمحمدرضا محمدي هامانهانتهاي ب صابر يزدي ج كوره هایزد
دهقانمهدي دهقان بنادكيبلوار پاسداران، جنب كوچه شماره(66 ) روبروي دبستان پسرانه ياسينیزد
رهنمامحسن رهنماعسكريه ك كوره آزاديیزد
مصالح ساختماني انصاريعلي اكبرانصاري نيازارچ ب شهيدصدوقيیزد
بيدكيمحمدبيدكيقاسم آبادخ فروغیزد
مصالح ساختماني بحريعلي اصغربحريخ بنافتي زاده خ سنتویزد
مصالح فروشي محمدرضامزيديمحمدرضامزيديانتهاي ب نواب صفوي نرسيده به باسكول يزديیزد
سلطاني دربيدمحمدرضا سلطاني دربيدخ كشتارگاه ج مغازه دلاوريیزد
شارقمحمدحسين شارقپايانه باربري ب خرده بارمجتمع انباري انتهاي خ اولیزد
ميرحسينيرضا ميرحسينيبلوار جمهوري روبروي امامزاده سيد جعفر(عیزد
دهقانمحمدرضادهقان بنادكيب دهه فجرك مسجدولي عصریزد
دفتر فروش آجر نماسازان كوير يزدمحمدرضا جعفري نعيمييزد فلكه اول ازادشهر خ امام حسن عسكري جنب لوازم خانگي مسعودیزد
مصالح ساختماني طباطباييفرح طباطباييبلوارنواب صفوي-چهارراهكشتارگاه-خيابان امام جعفرصادق-كوچه جنب باسكول سريزديیزد
همتيمحمدحسين همتيب ازادگان خ كارتن سازيیزد
زارععباس زارعجاده قديم بافق جنب كارخانه سيم وكابلیزد
سلطانيعليرضا سلطاني گردفرامرزيشاهديه گردفرامرزشهرك امام رضا (ع خ سعادتیزد
مصالح ساختماني نخ چينكاظم نخ چينچهارراه كشتارگاه خ امام حسن مجتبي نبش اولين چهارراهیزد
مصالحساختماني ميلادمحمدنخ چينب صابريزدي صحراي صدرآبادیزد
مصالح ساختماني ميرشمسيمهدي ميرشمسيمحمودآبادب آزاديیزد
مصالح ساختماني سيدسيدحسين ميرشمسيب جمهوري اسلامي ك سردخانه نعيم آبادیزد
سالاريسيدعلي محمدسالاري فردب شهيددشتي جنب تعميرگاه ترك صفائيیزد
سيدهسيدمهدي سيده طزرجانيب آزادگان جنب اداره هواشناسيیزد
زارعسلمان زارعب آيت ال خامنه اي ج لبنيات عشايریزد
مصالح ساختماني ياسينمحمداسدي زاده جلگهب شهيدجوكارجنب كارخانه آردسعادتیزد
بحريفهيمه بحريب مدرس جنب سنتویزد
حاجي مهديمجتبي حاجي مهديب شهيددشتي روبروي بوستان ناجيیزد
ميرجليليحميدرضاميرجليليشاهديه ابرندآبادخ امام خ جام جمیزد
سيناذبيح اله فخراباديآزادشهر ج خضرآباد ب از ك وحدتیزد
پورميرعبداللهيابوالفضل پورميرعبداللهي شمسيصحراي رحيم ابادانتهاي مشيرجنب كوره فشاري شهابیزد
مصالح ساختماني شهبازيانعليرضاشهبازيانب خيرابادخ شهيدپارسائيانیزد
آزاداميرحسين آزادبلوار شهيد پاكنژادیزد
باروت كوباحسان باروت كوبب باهنرك شهيدحاجي مهدي جنب جهادنصریزد
كارگرسميه كارگرخ مطهري نبش ك قند مرواريدیزد
طالبي چاهوكيمحمدطالبي چاهوكيب شهيد دشتي ك شهيدان دهقان چناريیزد
سیده طزرجانیسیدمهدی سیده طزرجانیب آزادگان جنب اداره هواشناسییزد
رضائيحبيب اله رضائي حسين آبادب نواب صفوي بعداز پمپ بنزينیزد
مزيديمحمدرضامزيدي شرف آباديب فرودگاه روبروي هتل كاروان جنب موسسه ميني بوسرانيیزد
مصالح ساختماني اميريعلي اميدي توران پشتيب آزادگان ك هتلكاروانیزد
مصالح ساختماني دهقانيحسين دهقاني محموداباديخ انقلاب محمودآبادك انصاریزد
ياوريمحمدحسين ياوريب امام جعفر صادق كوچه قبل از كارواش ج انبار كاشي مريمیزد
مصالح ساختماني رفائي مقدماطلاعات و لیست مصالح فروشان استان یزدانتهاي خيابان امام-روبروي زندان مركزيیزد
علمداركاظم علمدار يزديب استقلال ك مشير جنب شركت خوش كاریزد
اسلاميعلي محمد اسلاميزارچ ب فقيه خراساني جنب كوره غديریزد
دفتر فروش آجر ديحامد تواناخيابان كاشاني روبروي سه راه چمران پلاك 866یزد
مصالح ساختماني سالاريحبيب سالاريخ انقلاب ك مشيري نرسيده به باسكول سالاريیزد
ميرطبائيسيد محمود ميرطبائيخ انقلاب انتهاي ك كسنويهیزد
مصالح ساختماني فرقانيعلي فرقاني اله آباديشاهديه نصرت آبادب ابرندآبادیزد
مصالح ساختماني اكبرشفيع نادرياكبرشفيع نادريخ سلمان فارسي روبرو مهدكودكیزد
جليليحسين جليلي حميديان زحمتيقاسم ابادك خوابگاه دانشگاه آزاداسلاميیزد
مصالح ساختماني سيدسيد داود دهقان منشاديبل شهيد دشتي ك ايران خودرو ك امام حسن مجتبي(عیزد
مصالح ساختماني نگينسيدحمزه آتشيب جانبازجنب شيشه خم عطائيیزد
فتوحياحمدفتوحي بافقيب دهه فجرمجتمع خدمات فنيیزد
مصالح ساختماني خسرويانيبهرام خسرويانيبلوارشهيددشتي-روبروي پمپ گاز-شهرك لالهیزد
مصالح ساختماني سعادتسعيد سعادت مقدمميدان زندان، بطرف کشتارگاه قديم، روبروی کارخانه هنرتکسیزد
گلديس سراممصطفي دهقانپورمنشاديآزادشهرنرسيده به فلكه اول جنب پرسي گازیزد
سريزدي زاده درهحسين سريزدي زاده درهب دهه فجر روبروي دبستان شهيد ساقيیزد
مصالح ساختماني بلوارسعيدزارع احمدآباديب جمهوري اسلامي روبرو امامزاده سيدجعفریزد
مصالح ساختماني عطارانعلي اصغرعطارانخ انقلاب روبرو تعميرگاه سريزديیزد
مقتدريابوالقاسم مقتدريمحمدآباد جاده كرمان جنب كارخانه پنبهیزد
مصالح ساختماني اسكانحميدرضاپژمان پورب امام جعفرصادق كوي ويلایزد
فرقانيمحمدكاظم فرقاني اله آباديخ بنافتي زاده پشت پمپ بنزينیزد
مصالح ساختماني اميرمحسن ابراهيمي خيرآبادبلوارمدرس-پارك بزرگ شهر-خيابان سنتو-روبروي انبارمخابراتیزد
مصالح ساختماني يزدينامحمددهقانسيدميرزابه طرف دهنویزد
طامهريبمانعلي طامهريخ شهيد مدني چ كشتارگاه نبش ك محموديیزد
مجتمع آجر خليج فارسمحمد حسين حيدري بندرآباديبلوار دانشجو ميدان گل نرگس كوچه 20 پلاك 3یزد
ميرحسينيفاطمه ميرحسينيپشت سيلوميدان فيضيه 20متري فيضيهیزد
مصالح ساختماني گلستانصادق فخرآباديب جانباز30متري ولي عصرچهارراه دومیزد
سالاريولي سالاريخ انقلاب ك مشيریزد
هاتفيعباس هاتفي مجومردروستاي محمودآبادروبروآب انباریزد
خليلياكبر خليلي جعفرآبادب رسالت ج ك حضرت رقيه (عیزد
فروشندگی مصالح ساختمانی استقامتولی استقامتتفت – علی آباد- محله سرسنگتفت
سید محمد میردهقانسید محمد میردهقانتفت خیابان امام خمینی جنب مجتمع تجاری شهرداریتفت
فروشندگي مصالح ساختماني جواد دهقان نيريجواد دهقان نيريبخش نير – خيابان امام خميني – روبروي بهداريتفت
اکبر صالحی وزیری مصالح ساختمانی تفت گار-اکبر صالحی وزیریتفت گاریزات مزرعه حسینتفت
محسن مطلب نژاد فروش مصالح ساختماني تفت خ امام پاساژ امينيمحسن مطلب نژادتفت خ امام پاساژ امينيتفت
مصالح فروشي آرامياحمد آراميدهشير – خيابان mdf – منزل علي شمسيتفت
احمد طايفي مصالح ساختماني تفت نصرآباد كوي وليعصراحمد طايفيتفت نصرآباد كوي وليعصرتفت
فروشندگی مصالح ساختمانی عقابكوه (دهقانپور)محمدرضادهقانپورفراشاهتفت – اسلامیهتفت
حسن زارع سخویدی مصالح ساختمانی تفت نیر سحسن زارع سخویدیتفت نیر سخوید محله مزرعه علیتفت
ابراهيم سلطاني فروش مصالح ساختماني تفت دهستان علي آباد سه راهي سابراهيم سلطانيتفت دهستان علي آباد سه راهي نصرآبادتفت
فروشندگی مصالح ساختمانی برخورداریغلامحسین برخورداری علی آبادتفت – علی آباد – محله تختيتفت
مهدیه دهقانپور مصالح ساختمانی تفت اسلامیه محلهمهدیه دهقانپور فراشاهتفت روستا اسلامیه محله بالاتفت
محمد رضا جمالیان فروشندگی مصالح ساختمانی تفت عمحمد رضا جمالیانتفت علی آباد محله شهرک خیابان اصلیتفت
سيد حسين حسيني پويا مصالح ساختماني تفت دهشير خيابان ناصليسيد حسين حسيني پوياتفت دهشير خيابان اصليتفت
فروشندگی مصالح ساختمانی سید محمد رضا منتظرسید محمد رضا منتظریتفت سانیج خیابان اصلی روبه رو مدرسه راهنماییتفت
مصالح ساختمانی حاجی زادهعلیرضا حاجی زادهبهاباد روستای ببروئیهبهاباد
مصالح ساختمانی شفیعیمحمد شفیعی چایگانیبهاباد خ امام بلوار بسیجبهاباد
مصالح فروشي احسان حاتمياحسان حاتمي زاده بهاباديبهاباد – خ امام خميني (ره) – جنب مسجد جامعبهاباد
مصالح ساختماني ميثم عابديميثم عابريبهاباد – بلوار شهداي جليليبهاباد
مصالح ساختمانی احمد حاتمی بهابادیاحمد حاتمی بهابادیبهاباد – میدان محمد آبادبهاباد
مصالح ساختمانی تیموریسعید تیموری آسفیچیبهاباد روستای آسفیچبهاباد
مصالح ساختماني آغازمحمد صادق آغازهرات-چاهکخاتم
مصالح فروشي هاشم زادهخداداد هاشم زادههرات-چاهک-روستاي هاشم آبادخاتم
دفتر فروش موزائیک ذوالفقاریرضا ذوالفقاریطبس- شهرک امیرالمومنینطبس
مصالح فروشي چاکري هراتمهدي چاکري هراتهرات-خ نهر مسيح شرقيخاتم
آجر فروشي ميرابزادهمحمدحسن ميرابزاده ثانيطبس خيابان ميارزهطبس
مصالح ساختماني يد اله شاكريد اله شاكر اردكانيخ امام خميني-اردکان
فروش گچ و سیمان شعبانعلی معصومیشعبانعلی معصومی اردکانیبلوار شهید بهشتی – روبروی چوفااردکان
فروش گچ و سیمان حسن پایه دارحسن پایه داراردکانیبلوار شهید بهشتی- روبروی مهمانسرای جهانگردیاردکان
فروش گچ و سيمان (سرافراز)حبيب سرافراز اردكانيبلوار شهيد بهشتي- كوچه جنب باسكولاردکان
مصالح ساختمانی برادران کمالی(حسن کمالی)حسن کمالی اردکانیخ امام-امیر آباد-بعد از استخر مهرمیبد
دفتر فروش مصالح ساختمانی محمدجواد سالاریمحمد جواد سالاریخیابان امام- یخدان- پاساژ معصومیمیبد
مصالح ساختمانی رضا زارعرضا زارع ده آبادیجاده حسن آباد-بعد از پل عیشیمیبد
مصالح ساختمانی دولت سامیا کلانتریدولت سامیا کلانتریمزرعه کلانترمیبد
مصالح ساختمانی ولی عصر(عباس ملا صادقی )عباس ملا صادقی رکن آبادیبلوار مدرس-روبروی اداره برقمیبد
مصالح ساختمانی سیدسید علی اکبر دهقان بنادکیروستای بنادک سادات بعد از باغ حاجیان ابتدای ج منشادمهريز
مصالح ساختمانی ندافمحمد جواد نداف بغدادآبادیابتدای ببلوار تعاون جنب سازمان تبلیغاتاطلاعات و لیست مصالح فروشان استان یزد
یک نظر بنویسید

دریافت فایل مخاطبین تلفن همراه VCF

کاربر محترم ، فایل مخاطبین تلفن همراه هر محصولی که داخل سایت Bank118 خریداری می کنید برای شما بصورت کاملا رایگان ارسال می شود . کافیست پس از خرید ، نام محصول خریداری شده را به شماره 09101972008 در واتساپ ارسال کنید

پنل ارسال اس ام اس رایگان ویژه مشترکین

به مدت محدود با اولین خرید از سایت Bank118 یک عدد سامانه ارسال اس ام اس تبلیغاتی با کلیه امکانات همچنین پایین ترین تعرفه در کشور برای شما به صورت اتوماتیک در ایمیلتان ارسال می شود

کانال تلگرام بانک 118
پیج اینستاگرام بانک 118
اشتراک گذاری این صفحه ...
کد تخفیف 10%
به مدت محدود برای خریداری محصولات

با استفاده از کد kh10 در صفحه سبد خرید می توانید  10 درصد تخفیف دریافت کنید

کد تخفیف یکبار مصرف برای شما 30%
به مدت محدود